Vanliga frågor om våra tjänster


Nedan finner du svaret på de vanligaste frågorna kring våra tjänster. Skulle du ändå inte finna det du söker så är du alltid välkommen att kontakta oss på info@lykta.se

Frågor om våra tjänster


Vi är en blandning av ekonomi- och managementkonsulter och vi kan hjälpa er med nyckeltal, budget, prognos och bokslut. Vi är entreprenörer med bakgrund som ekonomer från Handelshögskolan i Stockholm.

Ett vanligt uppdrag kan vara interim senior business controller eller interim redovisnings- eller ekonomichef på ett stort eller medelstort bolag. Ni kan också använda oss vid mer permanenta lösningar, t.ex. så kan vi löpande hantera budgetprocessen och verifiering av bokslut hos er. Vi är dock inget bemanningsföretag så vi har inga kandidater för rekrytering. Förutom att vara specialister på budget och bokslut så är vi också experter på många olika typer av nyckeltal. Ni kan se oss som ett stöd till hela er ledningsgrupp och inte bara till ekonomiavdelningen.

Vi kan avlasta er ekonomiavdelning vid hög arbetsbelastning och hjälpa till vid rapportering, bokslut eller i det löpande arbetet. Vi är bra på att automatisera och förbättra rutiner och jobba med Excel och ekonomisystem. Vi kan också vara interim ekonomichef, redovisningschef eller controller när en nyckelperson slutar och medan ni rekryterar en ny.

Som vi ser det så är de viktigaste intressenterna i all företagsverksamhet kunderna, personalen och ägarna. Ni vill styra företaget så att ni får nöjda kunder, nöjd personal och nöjda ägare. Därför behövs det också nyckeltal för nöjda kunder, nöjd personal och nöjda ägare t.ex. NKI, NPS, NMI och Avkastning på kapital. Vi kan hjälpa personalchefen med NMI, sälj- och marknadschefen med NPS och NKI och Ekonomichefen med ekonomiska nyckeltal.

Vi är konsulter och vi debiterar per timme. För arbete med budget, prognos och bokslut kan vi tillsammans bestämma en fast månadsavgift. Vi är inget bemanningsföretag.

Vi är flexibla konsulter och vi kan naturligtvis hjälpa er där ni så önskar inom de områden vi kan bäst nämligen ekonomi, företagsstyrning och affärsutveckling. Använd gärna oss som ett bollplank, ta en förutsättningslös diskussion med oss och låt oss lämna en offert på en lösning för just ert behov i den situation ni befinner er i just nu.

Börja gärna med att skicka ett mail till vår chefscontroller peter@lykta.se eller vår affärsutvecklare jonas@lykta.se.